Quảng Ninh diễn tập ứng cứu 2 tình huống sự cố ATTT

Cán bộ kĩ thuật chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT), an toàn thông tin (ATTT) tại các đơn vị của tỉnh Quảng Ninh đã diễn tập ứng cứu 2 tình huống sự cố ATTT trong buổi diễn tập thực hành về "ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Quảng Ninh" ngày 10/9.

 Buổi diễn tập được Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - Cục ATTT, Bộ TT&TT tổ chức cho đội ứng cứu sự cố tỉnh Quảng Ninh, cán bộ kĩ thuật chuyên trách về CNTT, ATTT tại các đơn vị của tỉnh Quảng Ninh.

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm trang bị cho cán bộ kỹ thuật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và sự nhanh nhạy, ứng phó xử lý tình huống khi xảy ra tấn công mạng, nguy cơ, mối đe dọa về an toàn đối với các hệ thống thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người sử dụng về ATTT. Qua đó, cuộc diễn tập giúp cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm thực tiễn để tự tin hơn khi ứng phó, xử lý trước các cuộc tấn công mạng vào hệ thống chuyên ngành.
 
20200914-pg2.jpg
 
Tình huống diễn tập 1: Có một nhóm tin tặc (hacker) được thuê tấn công vào hệ thống thông tin của tỉnh Quảng Ninh. Sử dụng các công cụ rà quét lỗ hồng trên Internet, hacker không phát hiện ra lỗ hổng nào trong hệ thống để thực hiên khai thác từ xa. Do đó, hacker thực hiện nhắm đến mục tiêu là cán bộ đang công tác tại các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Ninh. Mục đích cuối cùng là hệ thống thông tin của tỉnh nên hacker đã lựa chọn mục tiêu là cán bộ đang công tác tại Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh.
 
Tình huống diễn tập 2: Tình huống mô phỏng, đội ngũ chuyên trách về ATTT của tỉnh nhận được email cảnh báo của các đơn vị có chức năng thuộc Bộ TT&TT, Bộ Công An về 1 cuộc tấn công APT dựa vào lỗ hổng tồn tại trên hệ thống. Dựa vào kiến thức đã được tập huấn các đội chuyên trách về ATTT cần tìm, xác minh được hệ thống có tồn tại mã độc hoặc lỗ hổng hay không? Nếu có thì tiến hành điều tra hành vi của mã độc, cách khắc phục, xử lý như thế nào.
 
Các lực lượng tham gia buổi diễn tập gồm 40 cán bộ, nhân viên kỹ thuật quản trị mạng, phụ trách CNTT (chia thành 08 đội) là các thành viên của đội ứng cứu sự cố tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó còn có các chuyên gia đầu ngành của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cùng tham gia hỗ trợ việc thiết lập, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị; Kiểm tra, đánh giá kỹ năng xử lý tình huống của mỗi đội.
Qua buổi diễn tập thực hành này, các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật trực tiếp sẽ được trang bị vững vàng thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để triển khai công tác bảo đảm an toàn cho các lĩnh vực, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức cũng như phục vụ cho cộng đồng.
Nguồn: theo ictvietnam.vn