Trao tặng 6 tivi, đầu thu truyền hình vệ tinh cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Ngày 18/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh Xã hội và UBND huyện Mộc Châu tổ chức Chương trình trao tặng tivi, đầu thu truyền hình vệ tinh từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương năm 2019 cho 6 hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ phương tiện nghe, xem năm 2019 tại các bản đặc biệt khó khăn và hộ nghèo là dân tộc ít người thuộc 6 xã trên địa bàn huyện Mộc Châu.

20191220-Nam-4.jpg
 
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh Xã hội và UBND huyện Mộc Châu
trao tivi, đầu thu truyền hình vệ tinh cho các hộ nghèo huyện Mộc Châu
 
Tại buổi bàn giao, 6 hộ nghèo dân tộc ít người và hộ nghèo tại các bản đặc biệt khó khăn đã được tiếp nhận tivi, Đầu thu truyền hình vệ tinh  từ lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La, lãnh đạo huyện Mộc Châu.
 
20191220-Nam-5.jpg
 
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trao tivi, đầu thu truyền hình vệ tinh
từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương năm 2019 cho gia đình anh Mùa A Gắng, bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu).
 
Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 77 hộ nghèo dân tộc ít người và hộ nghèo tại các bản đặc biệt khó khăn được trao tặng tivi và Đầu thu truyền hình vệ tinh. Đây là hoạt động thiết thực, giúp các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống./.