Phiếu điều tra và các tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu ICT Index 2020

1. Công văn số 1923/BTTTT-CNTTT
 
2. Phiếu điều tra khối Bộ, ngành
 
3. Phiếu điều tra khối tỉnh, thành
 
4. Phiếu điều tra khối tập đoàn kinh tế
 
5. Phiếu điều tra khối ngân hàng thương mại
 
6. Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu Bộ ngành
 
7. Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu tỉnh, thành phố
 
8. Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu chỉ số công nghiệp
 
Để xem chi tiết các tài liệu nêu trên, vui lòng tải về tại tệp đính kèm bên dưới.
 
Nguồn: Vụ CNTT