Kinh nghiệm từ tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở tại Phú Thọ

Do chuẩn bị kỹ nên dự kiến nhân sự cấp ủy ở các cơ sở đại hội điểm đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu độ tuổi hợp lý, chất lượng được nâng lên về trình độ văn hóa và trình độ lý luận chính trị.

20200428-l28.jpg

Quang cảnh một đại hội điểm cấp cơ sở. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

 Đến ngày 14/4, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ đại hội điểm, tỉnh Phú Thọ đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý trước khi tiến hành đại hội các cấp.
 
Theo Hướng dẫn 15-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, toàn tỉnh có 179 đảng bộ cơ sở sẽ tiến hành đại hội đại biểu và 304 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội đảng viên.
 
Mỗi đảng bộ cấp trên cơ sở chọn từ 1 đến 2 cơ sở đảng tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm.
 
Căn cứ hướng dẫn, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Phú Thọ đã chọn 21 cơ sở đảng đại tổ chức hội điểm, trong đó có 3 đơn vị chỉ đạo điểm ở 2 cơ sở đảng trong cùng đảng bộ là Huyện ủy Phù Ninh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.
 
Tính đến ngày 14/4, toàn tỉnh có 21/21 cơ sở đảng được chọn làm điểm đã tổ chức xong đại hội.
 
Các cơ sở đảng được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội.
 
Việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đã được các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ, đầy đủ cả về nội dung và phương pháp.
 
Các báo cáo chính trị đã tổng kết sâu sắc, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định được phương hướng, mục tiêu, đề ra giải pháp.
 
Các báo cáo kiểm điểm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục; gắn việc kiểm điểm cấp ủy với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Các ý kiến tham gia trong đại hội sôi nổi, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung được nhiều giải pháp thiết thực.
 
Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã được cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình từ việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí cán bộ trước đại hội, đến chủ động xây dựng phương án nhân sự trình đại hội.
 
Do chuẩn bị kỹ nên dự kiến nhân sự cấp ủy ở các cơ sở đại hội điểm đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu độ tuổi hợp lý, chất lượng được nâng lên về trình độ văn hóa và trình độ lý luận chính trị.
 
Bên cạnh ưu điểm và kết quả đạt được, quá trình tổ chức đại hội diểm còn những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm: Văn kiện của một số đơn vị chuẩn bị còn dài hoặc còn sơ lược, tính khái quát chưa cao, chưa nêu được nhiều giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới, một số chỉ tiêu đề ra khó khả thi.
 
Các ý kiến tham luận tại đại hội phần nhiều là ý kiến minh họa cho kết quả báo cáo chính trị đã nêu, ý kiến tranh luận và đóng góp giải pháp trong nhiệm kỳ mới chưa nhiều; khi xây dựng chỉ tiêu về tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm chưa nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và Tỉnh ủy.
 
Rút kinh nghiệm từ thực tiễn đại hội điểm đảng bộ cơ sở, tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung, quan điểm chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân cấp ủy.
 
Từ đó, các cấp uỷ Đảng xây dựng kế hoạch, hệ thống các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị; phân công cụ thể cấp ủy và các cơ quan tham mưu thực hiện tốt việc theo dõi, hướng dẫn, nắm chắc và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần mở rộng dân chủ, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng văn kiện của đại hội.
 
Cấp ủy cấp trên theo dõi sát sao, gợi ý và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể giúp cấp ủy cấp dưới xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ, đề ra mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.
 
Cấp ủy cấp trên chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự theo đúng quy trình, trong đó chú ý đến việc tổ chức nhận xét đánh giá cán bộ; quan tâm tới công tác luân chuyển, bố trí cán bộ trước và sau đại hội; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để công tác chuẩn bị nhân sự nâng cao chất lượng, đảm bảo cơ cấu.
 
Trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện, các Đảng bộ phải bảo đảm chương trình, kế hoạch, yêu cầu đề ra; chú trọng rút kinh nghiệm kịp thời qua từng đại hội.
 
Công tác chuẩn bị phải chu đáo, phương pháp tổ chức và điều hành trong đại hội cần cụ thể, chi tiết, rõ ràng trên cơ sở văn bản hóa.
 
Cán bộ cần được bồi dưỡng và tập huấn trước khi bước vào đại hội để tránh sự lúng túng, nhầm lẫn, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
Những bài học kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm là cơ sở để các cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các huyện, thành, thị, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025./.