Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về công tác PCTT&TKCN năm 2020

Ngày 31/3/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Chỉ thị 18/CT-BTTTT về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ lây lan tại Việt Nam, chưa xác định thời điểm kết thúc, năm 2020 được dự báo có thời tiết, thiên tai phức tạp, khó lường, mùa mưa bão đang đến gần, yêu cầu đặt ra là phải triển khai đồng thời phương án phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và phương án PCTT&TKCN trong năm 2020.

20200403-pg4.jpg

Bộ TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, xem xét triển khai diễn tập công tác PCTT, đảm bảo thông tin liên lạc trong năm 2020 với quy mô, thời điểm phù hợp với yêu cầu an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19

Để chủ động phòng chống diễn biến bất thường của thiên tai, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành công tác PCTT&TKCN của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ra Chỉ thị 18 chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành TT&TT tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành PCTT&TKCN, ưu tiên sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình, các ứng dụng họp, hội nghị trực tuyến để tổ chức các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác PCTT&TKCN.
 
Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN năm 2019, xây dựng phương án triển khai nhiệm vụ năm 2020 sát với tình hình thực tế, đặc biệt chú trọng những trường hợp thiên tai xảy ra bất thường với cường độ mạnh, ngoài dự báo hay siêu bão, lũ lớn…. Cần vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” để dự trù lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện.
 
Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đơn vị, ban hành cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thành viên.
 
Cần tổ chức nghiêm chế độ trực ban chỉ huy PCTT&TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão năm 2020. Theo dõi sát diễn biến của thiên tai, tiếp nhận kịp thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng cứu sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và của Bộ TT&TT theo quy định.
 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cộng đồng việc triển khai thực hiện pháp luật về PCTT. Nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai, biện pháp phòng tránh; phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm phòng chống các loại hình thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân.
 
Đối với các doanh nghiệp BCVT, Bộ TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, xem xét triển khai diễn tập công tác PCTT, đảm bảo thông tin liên lạc trong năm 2020 với quy mô, thời điểm phù hợp với yêu cầu an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19; Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, phù hợp với tình hình thực tiễn năm 2020, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ TT&TT; Chỉ đạo các đơn vị thành viên, chi nhánh tại các tỉnh thành đáp ứng yêu cầu về đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành PCTT&TKCN của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tại địa phương; tăng cường trang bị hệ thống thông tin liên lạc tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong mùa mưa bão.
 
Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chủ trương nâng tầng, ngầm hóa mạng ngoại vi; tăng cường kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy đảm bảo an toàn theo quy định về phòng cháy chữa cháy; tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác PCTT&TKCN; kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng trang thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện và các thiết bị dự phòng sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành PCTT&TKCN; Nghiên cứu, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển các ứng dụng cảm biến đo gió, đo mưa; các hệ thống quan trắc tự động cho các hồ chứa phục vụ công tác PCTT.
 
Chỉ thị 18 cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, các Sở TT&TT và các doanh nghiệp trong ngành, cụ thể: Cục Viễn thông – Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ TT&TT, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Thông tin cơ sở, Trung tâm Thông tin, Báo VietNamNet, Tạp chí TT&TT, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện, Tổng Công ty Bưu điện, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam.