Thông tin xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 10-1 đến 16-1, lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.