V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV (Bến Tre)

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.