Thông báo điểm thi vòng 1 của thí sinh và danh sách thí sinh được thi tiếp vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.