Bắc Giang: Chú trọng cung cấp thông tin chính thống phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ngày 20/12/2019 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4550/KH-UBND về triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, đảm bảo sắp xếp hệ thống báo chí của tỉnh một cách tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng; tăng cường cung cấp thông tin chính thống phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

20200203-l10.jpg

Tỉnh Bắc Giang chú trọng cung cấp thông tin chính thống phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Những năm vừa qua, công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thể hiện vai trò xung kích, góp phần quan trọng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Báo chí luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, bám sát tình hình thời sự, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh; các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh để phản ánh, đưa tin; kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị - kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh ở địa phương. Báo chí thông tin kịp thời, khách quan toàn diện về mọi diễn biến của tình hình trong tỉnh, tình hình đất nước và quốc tế, đáp ứng tốt quyền và nhu cầu được thông tin của người dân, đồng thời góp phần định hướng dư luận.

Năm 2019 kinh tế của tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 16,2%, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng cao đứng thứ 2 toàn quốc. Có được kết quả này thì không thể không nhắc tới vai trò của công tác tuyên truyền đã đóng góp một phần quan trọng trong định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Tại các hội nghị thông tin báo chí thường kỳ của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn, người phát ngôn của UBND tỉnh thường xuyên nhấn mạnh vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí, ghi nhận sự chia sẻ của các nhà báo với những khó khăn của chính quyền và người dân, tích cực phản ánh kết quả các phong trào thi đua, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
 
Thời gian qua, việc cung cấp thông tin chính thống được Đảng và Nhà nước ta ngày càng quan tâm, điển hình là việc ban hành Luật Báo chí năm 2016, Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Thực tế cho thấy, hằng năm số đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo... của người dân do cơ quan báo chí chuyển đến cơ quan nhà nước để xử lý giải quyết khá nhiều, nhưng tỷ lệ phản hồi chưa cao. Tình trạng im lặng của cơ quan nhà nước trước vấn đề báo chí phản ánh là khá phổ biến. Công tác tổ chức quản lý và cung cấp thông tin cho báo chí, người dân và doanh nghiệp của các sở, ban, ngành địa phương còn hạn chế, chưa kịp thời, thiếu sự phối hợp nhất là với những tình huống nóng, sự kiện quan trọng bất thường, vấn đề nhạy cảm phức tạp liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Mặt khác hoạt động báo chí vẫn còn những hạn chế tồn tại như hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị chưa phù hợp với lợi ích chung của đất nước, của nhân dân; chưa đúng với định hướng, khoét sâu vào những hạn chế, tồn tại khuyết điểm để đưa thông tin gây tác động xấu đến dự luận xã hội, ảnh hưởng đến lợiích chính đáng của tổ chức người dân và doanh nghiệp. Đặt biệt, một số phóng viên của cơ quan báo chí và đội ngũ cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng nhiệm vụ, lợi dụng danh nghĩa nhà báo cơ quan báo chí dọa dẫm, sách nhiễu, đòi ký hợp đồng… thậm chí tống tiền cơ quan, tổ chức doanh nghiệp để trục lợi vi phạm đạo đức nghề nghiệp báo chí.
 
Là cơ quan quản lý nhà nước về thông tin báo chí của tỉnh, thời gian qua, Sở TT&TT Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về báo chí để các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của báo chí và tuyên truyền trong đời sống xã hội, đồng thời theo dõi, thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, bảo đảm cho hoạt động tác nghiệp của nhà báotheo các quy định của pháp luật. Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND tỉnh tổng hợp danh sách người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước... cung cấp danh sách cho các cơ quan báo chí tỉnh, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn để tiện liên hệ công tác.
 
Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó quy định cụ thể các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện khi phát hiện hoặc nhận được thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động cung cấp những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận; tổ chức họp báo trong trường hợp cần thiết nhằm giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch; kết quả gửi Sở TT&TT để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thực hiện kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ TT&TT về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Sở TT&TT vừa tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4550/KH-UBND ngày 20/12/2019 về triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang(Kế hoạch số 4550/KH-UBND ngày 20/12/2019).Mục tiêu của Kế hoạch nhằm duy trì và phát triển 03 cơ quan báo chí tỉnh, gồm: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, Tạp chí Sông Thương, gắn với đổi mới mô hình tổ chức, luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, định hướng dư luận xã hội, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.
 
Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang đã chú trọng công khai, minh bạch thông tin là một tiêu chí xác định sự phát triển của một xã hội văn minh. Báo chí cần thông tin kịp thời, chính xác về các vấn đề thời sự, thiết thực, được người dân quan tâm. Sự chậm trễ, thiếu chủ động trong cung cấp thông tin có thể dẫn đến các hệ lụy khó lường, gây nghi ngờ trong dư luận, tạo cơ hội cho các phần tử cơ hội, thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Với sự nỗ lực của tỉnh thời gian qua, tin rằng hoạt động thông tin báo chí tuyên truyền trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, xây dựng Bắc Giang giàu đẹp, vững mạnh./.