Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT tuần 2/2020

Nhiều địa điểm tại Hà Nội đã triển khai thử nghiệm mạng 5G, 100% tỉnh thành phải xây dựng trung tâm giám sát an ninh mạng, ra mắt Liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam…là những thông tin nổi bật về Ngành được các cơ quan báo chí phản ánh tuần 2/2020

20200110-Nam-1.jpg
 
VNPT giới thiệu các giải pháp công nghệ tại hội thảo và triển lãm quốc tế về Smart IoT Việt Nam.
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ 
 

XUẤT BẢN 
 

TỔNG HỢP 
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.