Kết luận thanh tra việc cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tại Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.