Tập huấn Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Ngày 21/11, tại khách sạn Sunrise (phường 3, TP.Tây Ninh), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng tham dự hội nghị.
 
20191122-m01.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.
 
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư.
 
Một trong những mục tiêu của Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin là giúp 100% cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; nâng cao chất lượng công tác thông tin và tuyên truyền, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại địa phương.

20191122-m02.JPG
 
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham dự hội nghị.
 
Tại buổi tập huấn, đại diện 28 Sở TT&TT khu vực phía Nam (từ Huế đến Cà Mau) được các báo cáo viên thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; Quy trình và cách thức tổ chức sản xuất một chương trình phát thanh, cách khai thác tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền; Cấu trúc hệ thống các thiết bị dùng cho công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở; Hướng dẫn chức năng, nguyên lý hoạt động, cách thức đấu nối, sửa chữa các thiết bị; đồng thời tìm hiểu thực tế đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông tại thành phố Tây Ninh./.
Nguồn: http://baotayninh.vn/tap-huan-du-an-truyen-thong-va-giam-ngheo-ve-thong-tin-a116569.html