Thông báo Kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Tin học hóa năm 2019

Nội dung chi tiết của Thông báo xem tại tệp đính kèm.