Bộ TT&TT họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính

Ngày 12-11, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức phiên họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Bộ, trong đó Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn là Trưởng Ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ là Phó Trưởng Ban.

 20191112-pg01.jpg
 
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp
 
Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ đầu năm đến tháng 11/2019, ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, trong năm 2019, Bộ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung CCHC của Bộ, cụ thể: Kế hoạch CCHC năm 2019; Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019 của Bộ; Kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2018 của các Cục và Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2019. Bộ cũng đã thực hiện việc đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của các Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ và tổ chức hội nghị công bố chỉ số vào ngày 4/7/2019.
 
Về cải cách TTHC, Bộ TT&TT đang tiến hành rà soát và dự kiến cắt giảm 16 TTHC. Hiện tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ là 243, trong đó 200 TTHC thực hiện tại Bộ và 43 TTHC thực hiện tại địa phương.
 
Cục Tần số Bộ đã và đang tập trung triển khai xây dựng “Hệ thống thông tin điện tử một cửa Bộ TT&TT” và đánh giá việc tổ chức thực hiện TTHC tại Bộ theo đúng quy định, đảm bảo điều kiện để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ và kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công của Bộ khi được đưa vào vận hành.
 
Trong  năm 2019, các nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng CNTT của Bộ bao gồm: Triển khai cung cấp 26 dịch vụ công mức độ 3 theo danh mục đã được phê duyệt giai đoạn 2018 – 2020; tăng cường sử dụng văn bản điện tử; giám sát, khắc phục sự cố an toàn thông tin.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành đáp ứng Thông tư 01/2019/TT-BNV;  tích cực triển khai gửi nhận văn bản điện tử theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg triển khai hệ thống văn bản điện tử dùng chung, gửi nhận văn bản điện tử thay thế văn bản giấy; thực hiện việc gửi nhận văn bản 4 cấp chính quyền.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai chữ ký số chuyên dùng tới 100% các đơn vị thuộc Bộ, phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ cấp phát chứng thư số cho 100% lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong những Bộ đi đầu trong việc ứng dụng chữ ký số vào văn bản điện tử tuân thủ Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.
 
Về kết quả ứng dụng CNTT nội bộ tính tới thời điểm hiện tại, hiện 100% văn bản không mật đã được gửi, nhận qua môi trường điện tử; 100% trưởng đơn vị đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và ký số văn bản. Trên 90% văn bản phát hành của các đơn vị dưới dạng điện tử có ký số.
 
Về áp dụng ISO, hiện nay, 100% đơn vị thuộc Bộ có TTHC đã áp dụng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, cơ bản công bố ISO theo quy định. Hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện thường xuyên, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của việc áp dụng Hệ thống ISO trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
 
Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho rằng việc đánh giá CCHC là rất quan trọng vì chính là đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động của Bộ trong một năm. Về kế hoạch CCHC của Bộ trong năm 2020,  Thứ trưởng yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công việc theo tiêu chí của Bộ Nội vụ, xem các năm trước vướng mắc gì để tập trung giải quyết các vấn đề đó trong năm 2020. Hàng quý, Ban chỉ đạo sẽ làm việc với các tổ nhóm để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tránh đề dồn đến cuối năm.
 
Đặc biệt, cần tập trung chú ý vào một số nhóm công việc như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính đi kèm với áp dụng tiêu chuẩn ISO, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 - Thứ trưởng chỉ đạo.