Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.