Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tại Trường cao đẳng Công nghiệp In

Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.