10 năm xây dựng nông thôn mới, nông dân Hải Phòng thu bình quân 55 triệu đồng/năm

Đó là một phần kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 mà TP Hải Phòng đạt được bên cạnh hàng loạt kết quả khác góp phần thay đổi căn bản khu vực nông thôn trên địa bàn.

logo-nong-thon-moi-2-15711433840681434496332--1-.jpg

Chiều 15-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã đến dự, nghe báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của UBND TP Hải Phòng.
 
Nông thôn Hải Phòng ngày càng khởi sắc
Theo UBND TP Hải Phòng, sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình này, thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, vượt nhiều chỉ tiêu mà trung ương đề ra trong việc thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn.
 
Theo kết quả rà soát, số tiêu chí về nông thôn mới bình quân đạt 5,76 tiêu chí/xã, nhiều xã mới đạt 2 - 3 tiêu chí. Tính đến năm 2019, thành phố đã có 139/139 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (bình quân toàn quốc là 50,26% và vùng Đồng bằng sông Hồng là 83,69%).
 
Chất lượng nhiều tiêu chí cũng đạt ở mức cao hơn so với chuẩn nông thôn mới mà trung ương đề ra. Cụ thể, các trục đường giao thông thôn, xóm, nội đồng đều được bêtông hóa (trung ương quy định chỉ cần cứng hóa). Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp tưới tiêu chủ động đạt 100% (trung ương quy định 80%).
 
Đặc biệt, tỉ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch nông thôn đến nay đã đạt 92,1% (trung ương quy định 65%) và tỉ lệ hộ nghèo hiện còn khoảng 1% (cả nước hiện nay là 4,5%).
 
Từ năm 2016, UBND thành phố Hải Phòng ban hành cơ chế ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng xã nông thôn mới, xác định mức hỗ trợ bình quân cụ thể cho mỗi xã để hoàn thành, đạt chuẩn theo lộ trình từng năm (25 xã năm 2016-2017: hỗ trợ 22 tỉ đồng/xã; 15 xã năm 2018: hỗ trợ 24 tỉ đồng/xã và 50 xã năm 2019: hỗ trợ 25 tỉ đồng/xã).
 
Thu nhập đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm (thu nhập bình quân khu vực nông thôn cả nước năm 2018 đạt 35,8 triệu đồng/người/năm), tăng 39,49 triệu đồng so với năm 2010 (15,51 triệu đồng/người/năm) và tăng 18,05 triệu đồng so với năm 2015 (36,95 triệu đồng/người/năm).
Nguồn: https://tuoitre.vn