Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT tuần 42

Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu hệ thống Dashboard đánh giá các chỉ số phát triển ICT, thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Trao giải cuộc thi báo chí viết về giảm nghèo năm 2019…là những vấn đề nổi bật về Ngành được các báo đưa tin trong tuần 42/2019

20191018-Nam-1.jpg
Viettel kéo cáp quang tới nhiều huyện đảo lớn để cung cấp Internet băng rộng cho người dân và chính quyền
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
 

VIỄN THÔNG
 
 

BÁO CHÍ
 
 

XUẤT BẢN
 
 
 

TỔNG HỢP
 
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.