V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.