Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn làm việc với Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày 04/10/2019, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Cục Tần số vô tuyến điện. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ TT&TT.

20191010-m01.jpg
 
Quang cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục Tần số VTĐ đã báo cáo tóm tắt với Thứ trưởng về cơ chế tài chính, tình hình thực hiện dự toán thu chi, mua sắm tài sản, đầu tư - xây dựng cơ bản, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác văn phòng.
 
Trên tinh thần làm việc “gỡ rối” luôn từng vấn đề, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã đưa ra các định hướng, chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Cục Tần số VTĐ nêu ra trong báo cáo; cùng với đó Thứ trưởng đề nghị các đơn vị của Bộ cùng tham dự buổi làm việc, cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cục Tần số VTĐ để kịp thời giải quyết “thoát việc”, theo hướng “tắc đâu giải quyết đó”.
 
"Chúng ta cần hợp tác, thống nhất trong công việc nhằm tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái; không phải môi trường làm việc xin - cho, môi trường làm việc lobby; trong quá trình công việc của Cục Tần số VTĐ sẽ luôn có bộ phận/đầu mối hỗ trợ để công việc không bị đẩy đi đẩy lại; trách nhiệm của chúng tôi là hỗ trợ các đồng chí" - Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn khẳng định./.
 

 

Nguồn: Nguồn: Cổng TTĐT Cục Tần số VTĐ