Hội nghị tuyên truyền công tác bình đẳng giới, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Sáng ngày 19/9/2019, tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ TT&TT phối hợp với Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác bình đẳng giới nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ TT&TT; ông Chu Văn Bình, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam; ông Vương Trinh Quốc, Giám đốc Sở TT&TT Lào Cai; ông Bùi Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn VNPT và đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Lào Cai, và đông đảo cán bộ Sở TT&TT Lào Cai, cán bộ viên chức VNPT Lào Cai.
 
20190919-pg02.jpg
 
Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ TT&TT, cho biết, việc tổ chức Hội nghị hôm nay là thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 2/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1397/QĐ-BTTTT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc tổ chức hội nghị triển khai Dự án 03 “Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới” thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.
 
Lễ phát động này là điểm nhấn quan trọng, mở đầu cho các hoạt động sẽ diễn ra trong Tháng hành động (từ 15/11 - 15/12/2019) nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động và chung tay hành động của các cơ quan, tổ chức, người dân trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi đối với công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em trong mọi lĩnh vực.
 
Ông Nguyễn Văn Phương đề nghị các đơn vị thuộc Bộ TT&TT cũng như các đơn vị thuộc ngành TT&TT tại Lào Cai hướng dẫn, triển khai một số hoạt động cụ thể, bao gồm: Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại đơn vị; Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2019 tại đơn vị với các hình thức, hoạt động tùy vào tình hình cụ thể của đơn vị; Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động tại đơn vị thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tập thể; Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể thao về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2019; gặp mặt và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...
 
Với đặc trưng của ngành là quản lý về báo chí, tuyên truyền, truyền thông, đề nghị các đơn vị phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.
 
20190919-pg03.jpg
 
Ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam phát biểu
 
Còn theo ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam, việc tổ chức hội nghị để phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới là nội dung rất cần thiết, giúp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác bình đẳng giới.
 
Theo Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016-2020 của Công đoàn TT&TT Việt Nam, các chỉ tiêu đã đạt và vượt cao hơn so với chỉ tiêu của Chương trình hành động đặt ra. Tuy nhiên công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ngành TT&TT còn gặp nhiều thách thức; sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị trong ngành còn nhiều hạn chế, tỷ lệ cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý còn thấp; cơ hội của phụ nữ về tiếp cận việc làm, thu nhập còn thấp hơn so với nam giới.
 
Thực trạng trên đòi hỏi các cấp lãnh đạo Đảng, chuyên môn và tổ chức công đoàn các đơn vị cần tăng cường hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Bình đẳng giới không chỉ mang lại lợi ích riêng cho phụ nữ mà còn tác động tích cực tới sự tiến bộ, phát triển của toàn xã hội, là chìa khoá xoá bỏ bạo lực gia đình, ông Chu Văn Bình nhấn mạnh.
 
20190919-pg05.jpg
 
Ông Vương Trinh Quốc – Giám đốc Sở TT&TT Lào Cai trình bày tham luận tại Hội nghị
 
Cho biết về tình hình tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tại Sở TT&TT Lào Cai, ông Vương Trinh Quốc – Giám đốc Sở TT&TT Lào Cai cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nói chung và cán bộ nữ nói riêng luôn được Sở quan tâm. Hiện nay, số lượng cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt khá đồng đều so với nam giới, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Đó là kết quả của công tác quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ nữ sau đào tạo được chú trọng đúng mức.
 
Trong bài tham luận với chủ đề “Lào Cai phát huy vai trò của truyền thông trong nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, chống bạo lực trên cơ sở giới”, Giám đốc Sở TT&TT Lào Cai cho biết, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới dưới nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số.
 
20190919-pg04.jpg
 
Các đại biểu tham gia chương trình Tọa đàm
 
Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở TT&TT Lào Cai, trong thời đại bùng nổ thông tin và CNTT phát triển như “vũ bão”, CNTT là công cụ đặc biệt quan trọng để ngành TT&TT thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, từ đó lan tỏa ra các ngành nghề khác. Do đó, cần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, phổ cập smartphone, mạng xã hội của Việt Nam trong triển khai các hoạt động tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao chất lượng nội dung, tạo sự lan toả thông tin, đáp ứng tốt quyền tiếp cận của người dân nói chung và của phụ nữ nói riêng.
 
Cũng tại Hội nghị, đã diễn ra Tọa đàm với người lao động về bình đẳng giới đối với cán bộ làm công tác trong ngành TT&TT với sự tham gia của đại diện Sở TT&TT, VNPT Lào Cai.
 
Ngoài ra còn có một số tiết mục ca nhạc và chương trình văn nghệ với nội dung truyền thông về công tác bình đẳng giới đối với cán bộ trong ngành TT&TT.