Tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.

Ngày 15/7/2019 vừa qua, Bộ TT&TT đã có công văn số 2293/BTTTT-CTS về việc tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.

20191807-ta1.jpg

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi đến thời điểm hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự VTV1, VTV3, PTQ1 từ trạm phát sóng chính đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi từ 24 giờ ngày 15/07/2019. Thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự nêu trên sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Bộ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan bổ sung các thông tin về mã hộ nghèo, hộ cận nghèo, chứng minh nhân dân, địa chỉ lắp đặt theo danh sách của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cung cấp để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định.