Điều chỉnh nội dung nhắn tin thông báo số hóa truyền hình mặt đất đến các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Nam.

Ngày 1/7/2019, Cục Tần số Vô tuyến điện đã có công văn số 2384/CTS-CSQH về việc điều chỉnh nội dung nhắn tin thông báo số hóa truyền hình mặt đất đến các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Nam.

20190702-ta1.jpg

Theo đó, ngày 20/6/2019, Cục Tần số vô tuyến điện đã gửi công văn số 2248/CTS-CSQH về việc triển khai nhắn tin thông báo số hóa truyền hình mặt đất đến các thuê bao di động tại 12 tỉnh Nhóm III, trong đó có tỉnh Quảng Nam.

Ngày 28/6/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 2085/BTTTT-CTS về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam. Do đó, Cục Tần số vô tuyến điện đề nghị Cục Viễn thông điều chỉnh nội dung nhắn tin thông báo số hóa truyền hình mặt đất đến các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:
 
“Từ 24 giờ ngày 30/6/2019, kênh truyền hình tương tự (analog) mặt đất VTV2 tại TP Tam Kỳ sẽ ngừng hoạt động. Từ 24 giờ ngày 15/7/2019, các kênh truyền hình tương tự (analog) mặt đất VTV1, VTV3, QRT tại TP Tam Kỳ sẽ ngừng hoạt động. Các kênh truyền hình được chuyển sang phát sóng trên hệ thống truyền hình kỹ thuật số. Thông tin chi tiết tại www.sohoatruyenhinh.vn hoặc gọi 1900 1559”.