Ông Nguyễn Nam Long được bổ nhiệm Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone

Ngày 8/4/2019, VNPT đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Long, Tổng Giám đốc VNPT-Net giữ chức vụ Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone.

20190408-m06.jpg 
Ông Nguyễn Nam Long được bổ nhiệm Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone
 
Theo đó, ông Nguyễn Nam Long, Tổng Giám đốc Tổng Công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone. VNPT cũng công bố quyết định ông Lương Hồng Khanh, Giám đốc VNPT Đà Nẵng kiêm Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn TP Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone.
 
 20190408-m07.jpg
VNPT cũng công bố quyết định ông Lương Hồng Khanh, Giám đốc VNPT Đà Nẵng kiêm Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn TP Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone.
 
Ông Nguyễn Nam Long tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1991 và đã có hơn 20 năm công tác trong ngành Bưu điện, trải qua nhiều cương vị công tác tại Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) trước đây và nay là Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT-Net.
 
Ngày 2/4/2019, Tập đoàn VNPT đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái, Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm Chủ tịch Tổng Công ty VNPT-VinaPhone.
 
Phát biểu tại sự kiện này, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT cho biết, với cương vị Tổng giám đốc Tổng công ty VinaPhone trong mấy năm qua với rất nhiều khó khăn, nhưng ông Tô Dũng Thái đã thể hiện được vai trò của mình và đưa thương hiệu VinaPhone và VNPT được công nhận ngày càng cao và được nhiều giải thưởng.
 
“Ông Tô Dũng Thái đã trải qua nhiều vị trí từ kỹ thuật đến kinh doanh nên có nhiều kinh nghiệm. Đây cũng là chính sách của VNPT đã tạo ra nguồn cán bộ sau khi luân chuyển chéo cán bộ kinh doanh và kỹ thuật. VNPT sẽ đào tạo cán bộ phải biết cả kinh doanh và kỹ thuật để tránh rủi ro trong điều hành cho các cán bộ ở tầm chiến lược. Ông Tô Dũng Thái cũng là cán bộ đi lên từ cơ sở sẽ hiểu nỗi bức xúc từ cơ sở khi nắm vị trí điều hành. Nhiệm vụ của ông Tô Dũng Thái sẽ phải đưa VNPT và VinaPhone vươn đến tầm quốc tế”, ông Trần Mạnh Hùng nói.