Công bố danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đã được đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật.

Phần mềm “Cổng Dịch vụ công và Phần mềm hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0” (tên viết tắt: VNPT iGate) phiên bản: 2.0.0 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT;
 
Phần mềm "Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin Một cửa điện tử” phiên bản: 2.0 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Sản phẩm có phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động thông minh.
 
“Cổng Dịch vụ công và Phần mềm một cửa điện tử Viettel” phiên bản 2.0 (tên viết tắt: V1Gate) của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;
 
"Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử" (tên viết tắt: FPT.eGO) phiên bản: 1.0 của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT.
 
Kết quả đánh giá cho thấy, các phần mềm đã đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật; Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đã được đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật, sẽ được tiếp tục cập nhật theo kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, tại đây.