Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 23-29/3/2019

Đề xuất mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Bộ TT&TT yêu cầu nâng tỷ lệ chuyển mạng giữ số thành công lên 90%, Phát động giải báo chí về phòng chống tham nhũng, lãng phí…là những thông tin nổi bật về ngành được các báo đưa tin trong tuần.

20190329-Nam-6.jpg
 
eSIM đã được Viettel cung cấp tại Lào (Ảnh: SGGP)
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN
 

TỔNG HỢP
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.