Bộ TT&TT thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2019

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Khối cơ quan Bộ năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo thi tuyển 04 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên năm 2019, cụ thể như sau:
 
I.    ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
 
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 
b) Độ tuổi dưới 35 tuổi;
 
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
 
d) Trình độ đào tạo:
 
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (theo nội dung chi tiết Mục 3);
 
Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT) trừ vị trí số 2 (quy định tại Mục 3).
 
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
 
 2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
 
a) Không cư trú tại Việt Nam;
 
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 
3. Ưu tiên trong tuyển dụng
 
 
II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN
 
Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngach công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế dộ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
 
III. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN
 
1) Vị trí 1: Chuyên viên Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Làm việc tại Vụ Pháp chế; Số lượng: 01 người; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật trở lên.
 
2) Vị trí 2: Chuyên viên Tổng hợp; Làm việc tại Văn phòng Bộ; Số lượng: 01 người; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
 
3) Vị trí 3: Chuyên viên Hành chính tổng hợp; Làm việc tại Văn phòng Bộ; Số lượng: 01 người; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển hoặc kinh tế lao động.
 
4) Vị trí 4: Chuyên viên Theo dõi cải cách hành chính; Làm việc tại Vụ Tổ chức cán bộ; Số lượng: 01 người; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hành chính học hoặc Quản lý nhà nước.
 
IV. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức
 
1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển:
 
Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (mẫu đính kèm) theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;
 
Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
 
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.
 
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
 
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/4/2019).
 
Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
 
3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
 
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, tầng 6, nhà B, số 18 Phố Nguyễn Du, TP Hà Nội. Cá nhân đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển nộp hộ, điện thoại liên hệ: 0436321362.
 
4. Thời gian, địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:
 
a) Thời gian thi tuyển: Sẽ thông báo cụ thể cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi.
 
b) Địa điểm thi tuyển: Sẽ có thông báo sau.
 
c) Lệ phí thi tuyển: theo quy định của Nhà nước (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức): dự kiến 500.000đồng/thí sinh.