Xử phạt Nhà xuất bản Thanh niên 30 triệu đồng

Mới đây, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với Nhà xuất bản Thanh niên do Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản xuất bản phẩm “Alma happiness harmony home” (tác giả: Nguyễn Bắc Sơn) không đúng với xác nhận đăng ký xuất bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không có xác nhận đăng ký xuất bản.
 
Tình tiết giảm nhẹ: Nhà xuất bản Thanh niên đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc./.