Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị “Bảo đảm ATTT phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử các cấp khu vực Đông Nam Bộ”

Ngày 16/11/2018, tại thành phố Bà Rịa, Cục An toàn thông tin và các Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử các cấp khu vực Đông Nam Bộ”. Đây là hoạt động trong chuỗi các hoạt động về an toàn thông tin cho các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tại 07 vùng kinh tế trên toàn quốc, trong khuôn khổ Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

20181225-M04.jpg
 
Đối với khu vực kinh tế Đông Nam Bộ (gồm 06 tỉnh), dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tổ chức đã phối hợp, tổ chức Hội nghị “Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử các cấp khu vực Đông Nam Bộ”; Đào tạo tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử dành cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ; Diễn tập Khu vực với chủ đề “Bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh,bảo đảm an toàn thông tin mạng, gắn kết giữa bảo đảm an toàn thông tin với phát triển Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, được nêu tại Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.
 
Tại Hội nghị, Cục An toàn thông tin đã trình bày báo cáo tổng quan về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực An toàn thông tin, báo cáo về hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ. Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trình bày kinh nghiệm triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. Đại diện các doanh nghiệp VNPT, Oracle đã chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi về các quy định đối với việc kiểm tra về mức độ an toàn, bảo mật của các sản phẩm CNTT khi sử dụng trong cơ quan nhà nước, về cơ chế ưu đãi, khuyến khích nhân lực CNTT, ATTT trong cơ quan nhà nước, khả năng hỗ trợ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT trong việc rà soát, cảnh báo an toàn thông tin đối với các trang thông tin điện tử của các Sở, các địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lã Hoàng Trung đã đề xuất các Sở TT&TT khu vực Đông Nam Bộ cần tăng cường phối hợp chặt chẽ để hình thành một mạng lưới đơn vị chuyên trách về CNTT/ATTT để trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT gắn với bảo đảm ATTT; Tham mưu tốt hơn nữa cho lãnh đạo Tỉnh để có gắn kết chặt chẽ trong triển khai các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT với bảo đảm ATTT; Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong công tác bảo đảm ATTT./.
 
Nguồn: Nguồn: Cục ATTT