Xử phạt Nhà xuất bản Thanh niên 20 triệu đồng

Theo Quyết định số 108/QĐ-XPVPHC, ngày 18/12 của Thanh tra Bộ TT&TT, xử phạt hành chính tổng số tiền 20 triệu đồng đối với Nhà xuất bản Thanh niên (Địa chỉ trụ sở: Số 64 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) do đã thực hiện hai hành vi phạm hành chính sau:
 
Thứ nhất, không nộp lưu chiểu nhưng đã phát hành xuất bản phẩm Bố mẹ yên tâm con làm được - Con là điều tuyệt vời nhất! (Giúp trẻ bồi đắp lòng nhân ái và trở thành con ngoan, trò giỏi), Số xác nhận đăng ký xuất bản: 3365-2016/CXBIPH/11-124/TN; Quyết định xuất bản số 843/QĐ-NXBTN ngày 9/12/2016.
 
Thứ hai, không nộp lưu chiểu nhưng đã phát hành xuất bản phẩm Bố mẹ yên tâm con làm được! (Tớ ở đây rồi bạn nói đi: Giúp trẻ biết lắng nghe và học cách tha thứ), Số xác nhận đăng ký xuất bản: 3365-2016/CXBIPH/11-124/TN; Quyết định xuất bản số 842/QĐ-NXBTN ngày 9/12/2016.
 
Tình tiết giảm nhẹ: Nhà xuất bản Thanh niên lần đầu vi phạm; đơn vị đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi./.