Xử phạt 02 đơn vị sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép

Ngày 11/12, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-XPVPHC, xử phạt 4 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Anh Châu Phan do sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép.
 
Quyết định số 173/QĐ-XPVPHC ngày 13/12 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V, xử phạt 4 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV GEMADEPT Hải Phòng do sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép.