Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 572/QĐ-CTS ngày 17/10/2018 của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, từ ngày 24/10/2018 đến ngày 09/11/2018 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, địa chỉ: số 49 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 15/11/2018 của Trưởng đoàn thanh tra, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện kết luận như sau: (Xem tại tệp đính kèm).