Hưng Yên tập huấn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 21/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tham dự hội nghị tập huấn có gần 60 đại biểu là các cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo, cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Bưu điện tỉnh).

Tại hội nghị tập huấn, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi về những kinh nghiệm, kỹ năng xử lý khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của công dân; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
 
Được biết, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ góp phần cải cách hành chính cũng như nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh.