Đại diện của Việt Nam tái cử thành viên Ủy ban Thể lệ Vô tuyến của ITU (RRB)

Ngày 5/11, tại thành phố Dubai –Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Hội nghị Toàn quyền PP-18 đã tiến hành phiên bầu cử Thành viên của Ủy ban Thể lệ vô tuyến của ITU nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ứng cử viên của Việt Nam – ông Đoàn Quang Hoan đã tái trúng cử vào Ủy ban này với số phiếu cao: 167/177. Đây cũng là lần thứ hai Việt Nam có đại diện được bầu vào RRB, cơ quan quan trọng của ITU chịu trách nhiệm đưa ra hướng dẫn thực thi Thể lệ thông tin vô tuyến và xử lý các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng tần số/quỹ đạo vệ tinh giữa các quốc gia.

20181105-m01.jpg
 
Đoàn Việt Nam trong ngày bầu cử Thành viên Ủy ban Thông tin vô tuyến (RRB)
 
Theo quy định của Hiến chương ITU, Ủy ban Thể lệ Thông tin vô tuyến gồm 12 thành viên được bầu từ các ứng cử viên do các quốc gia thành viên đề cử từ 5 khu vực (A,B,C,D và E), theo nguyên tắc phân bổ công bằng theo địa lý giữa các vùng trên thế giới dưới hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại hội nghị Toàn quyền của ITU. Việc tham gia vào RRB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các nước thành viên của ITU trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia về tần số, quỹ đạo vệ tinh.
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2018, mặc dù lần đầu tiên tham gia RRB, đại diện của Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng các quyết định của RRB như giải quyết các yêu cầu mở rộng thời hạn phóng vệ tinh, tranh chấp về tần số/quỹ đạo không được sử dụng theo quy định, can nhiễu giữa các quốc gia. Các đóng góp của ông Đoàn Quang Hoan được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việc trúng cử vào RRB đã tiếp tục chứng minh định hướng đúng đắn tham gia tích cực vào ITU và hiện thực hóa mục tiêu tham gia sâu vào các tổ chức quốc tế của Việt Nam.
 
RRB hiện tại bao gồm 12 thành viên được bầu tại các hội nghị PP. Để đạt được sự cân bằng giữa các khu vực, các thành viên của RRB được lựa chọn từ 5 khu vực bao gồm: Vùng A (Châu Mỹ): 2 thành viên; Vùng B (Tây Âu): 2 thành viên; Vùng C (Đông Âu và Bắc Á gồm các nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan): 2 thành viên; Vùng D (Châu Phi): 3 thành viên; Vùng E (Châu Á và châu Úc): 3 thành viên.
 
Theo đó, Hội nghị PP-18 đã bầu ra thành viên của Ủy ban Thể lệ vô tuyến quốc tế gồm:
 
Vùng A: Bà Chantal Beaumier (Canada), Ông Fernando Borjón Figueroa (Mexico)
 
Vùng B: Ông Yvon Henri (Pháp); Bà Lilian Jeanty (Hà Lan)
 
Vùng C: Ông Nikolay Varlamov (Nga);Bà Sahiba Hasanova (Azerbaijan)
 
Vùng D: Ông Elsayed Azzouz (Ai Cập), Ông Hassan Talib (Marốc), Ông Samuel Mandla Mchunu (Nam Phi)
 
Vùng E: Ông Đoàn Quang Hoan (Việt Nam); Ông Akira Hashimoto (Nhật); Ông Tariq Alamri (Ả rập Xê-út)
 
Trước đó Hội nghị Toàn quyền cũng đã bầu ra ban lãnh đạo nhiệm kỳ tiếp theo gồm:
 
Tổng Thư ký: ông Houlin Zhao (Trung Quốc)
 
Phó Tổng thư ký: ông Malcolm Johnson (Anh)
 
Giám đốc Cục Thông tin vô tuyến: ông Mario Maniewicz (Uruguay)
 
Giám đốc Cục Tiêu chuẩn hóa: ông Cheasub Lee (Hàn Quốc)
 
Giám đốc Cục Phát triển viễn thông: Bà Doreen Bogdan-Martin (Mỹ)