Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cần tư duy thay vì tận hưởng công nghệ

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi cách chúng ta sống, cách quản lý, quản trị. “Như vậy chúng ta cần phải thay đổi. Không chỉ hưởng thụ những gì công nghệ mang lại, mà cần phải thay đổi tư duy”, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

20180914-m01.jpg
 
Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trong phiên bế mạc WEF về ASEAN 2018
 
Chiều 13/9/2018, Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 kết thúc. Trao đổi tại phiên họp, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, 3 ngày qua, đã có những cuộc thảo luận rất tích cực, hiệu quả. Từ đó, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng muốn chia sẻ một số suy nghĩ, một số bài học từ diễn đàn.
 
Đầu tiên, theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là việc “nhỏ hơn và thông minh hơn”. Quyền Bộ trưởng nhận định, mỗi cuộc cách mạng công nghiệp mới đến, những công nghệ mới xuất hiện, các doanh nghiệp và xã hội đều có thể làm được nhiều việc hơn.
 
“Các doanh nghiệp có thể làm nhiều công việc của Chính phủ, sao cho Chính phủ nhỏ gọn hơn. Nếu Chính phủ nhỏ gọn hơn thì sẽ dễ trở thành thông minh và nhanh nhẹn hơn để thay đổi”, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.
 
Điều thứ 2, theo Quyền Bộ trưởng, đó là suy nghĩ về kỹ năng mềm để phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong quá khứ, công nghệ chỉ cải thiện cuộc sống, cải thiện cách quản lý. Chúng ta hưởng thụ công nghệ và không thay đổi nhiều. “Nhưng bây giờ, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 xảy ra. Công nghệ thay đổi cách chúng ta sống, cách chúng ta quản lý, quản trị. Chúng ta cần phải thay đổi, không chỉ hưởng thụ nữa mà cần thay đổi tư duy”, Quyền Bộ trưởng nói.
 
Thách thức nào khi công nghệ thay đổi?
 
Tuy nhiên, theo Quyền Bộ trưởng, công nghệ thay đổi nhanh chóng nhưng con người, Chính phủ không thể thay đổi nhanh như vậy được. Đó là một thách thức. Vì vậy, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT cho rằng, cần phải đào tạo con người có thể thích ứng với thay đổi. Không chỉ đào tạo về mặt công nghệ, giáo dục công nghệ mà còn đào tạo kỹ năng mềm, sẵn sàng cho sự thay đổi, dẫn dắt sự thay đổi. “Như vậy cách mạng 4.0 gần như là một cuộc cách mạng về tư duy”, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định.
 
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, chỉ có đổi mới sáng tạo với tầm nhìn đa chiều mới đưa các quốc gia tiến lên trong thế giới ngày nay. Do đó chính phủ, doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy nội lực tạo môi trường thuận lợi cho cái mới nảy nở và lan tỏa tạo nên động lực tăng trưởng mới cho phát triển thịnh vượng.
 
“Việt Nam luôn sẵn sàng và kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển năng động của cả quốc gia”, Phó Thủ tướng nói.
 
Theo Phó Thủ tướng, thế giới số siêu kết nối thông minh tạo điều kiện cho mọi người dân khởi nghiệp, sáng tạo, tiếp cận thông tin tri thức mới và thị trường mới. “Xây dựng nền giáo dục mở và thông minh cho toàn dân là nền tảng thúc đẩy sáng tạo, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng cơ hội và lợi ích của tiến bộ công nghệ”, Phó Thủ tướng nêu./.
Nguồn: (Nguồn: www.tienphong.vn)