Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại bất động sản Tiến Dũng

I. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông cộng cộng

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại bất động sản Tiến Dũng
- Tên giao dịch: Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại bất động sản Tiến Dũng
- Tên giao dịch quốc tế: Tien Dung real estate trading building investment company limited.
- Địa chỉ trụ sở chính: 83 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 0313850622, đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 6 năm 2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 31 tháng 01 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
2. Số giấy phép: 447/GP-CVT, ngày cấp: 10/8/2018, ngày hết hạn giấy phép: hết ngày 10/8/2033.  
3. Loại mạng viễn thông công cộng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, kênh tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông.
4. Phạm vi thiết lập mạng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng trong phạm vi khu vực, bao gồm 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
II. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông
1. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại bất động sản Tiến Dũng
- Tên giao dịch: Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại bất động sản Tiến Dũng
- Tên giao dịch quốc tế: Tien Dung real estate trading building investment company limited
- Địa chỉ trụ sở chính: 83 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 0313850622, đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 6 năm 2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 31 tháng 01 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 
2. Số giấy phép: 448/GP-CVT, ngày cấp: 10/8/2018, ngày hết hạn giấy phép: hết ngày 10/8/2028.  
3. Loại dịch vụ: Doanh nghiệp được cấp phép cung cấp các dịch vụ viễn thông cố định mặt đất sau:
- Dịch vụ viễn thông cơ bản: Dịch vụ truyền số liệu; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ truyền hình ảnh; dịch vụ hội nghị truyền hình, dịch vụ kênh thuê riêng; dịch vụ kết nối internet; dịch vụ mạng riêng ảo.
- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: Dịch vụ thư điện tử; dịch vụ thư thoại; dịch vụ fax gia tăng giá trị; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng có tốc độ tải thông tin xuống 256kb/s trở lên.
4. Phạm vi thiết lập mạng: Trong phạm vi toàn quốc.