Long An: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh Long An tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018 cho người phát ngôn UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh (bao gồm người phát ngôn các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh); Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và công chức trực tiếp tham mưu công tác phát ngôn của UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 20180907-m03-la.jpg
 
Ông Nguyễn Bá Luân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An phát biểu tại hội nghị.
 
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông; Cách viết thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí và một số nội dung cần lưu ý trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 
Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Bá Luân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An cho biết: Thời gian qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Long An có những chuyển biến tích cực, các địa phương đã kịp thời cung cấp thông tin chính thống, phát ngôn có định hướng cho phóng viên báo, đài trong và ngoài tỉnh; các sản phẩm báo chí góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn không ít cơ quan, đơn vị chưa chủ động, kịp thời phát ngôn và cung cấp thông tin các vấn đề nhạy cảm phát sinh, dẫn đến tình trạng một số báo, đài thiếu thông tin, phải tự tìm hiểu, đôi lúc suy diễn từ những thông tin không chính thống, từ đó phản ánh các sự việc, vấn đề báo chí không chuẩn xác, thiếu tính toàn diện, khách quan, thậm chí có lúc chưa trung thực làm chệch hướng dư luận xã hội, thậm chí tạo nên những vấn đề nóng, phát sinh những bức xúc, từ đó gây những khó khăn, bất cập trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh.
 
20180907-m04-la.jpg
 
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.
 
Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng một cách toàn diện về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho người phát ngôn các sở, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin báo chí theo đúng quy định./.