Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính ngành TT&TT

Ngày 20/8/2018, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực TT&TT. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

20182008-ta2.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh: Chính phủ đã xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong sáu nội dung trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 tại Nghị quyết 30c của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017.

Theo đó, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được Chính phủ xác định là tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng của thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật với mục tiêu chỉ ban hành những thủ tục hành chính cần thiết, có lợi cho người dân, doanh nghiệp với chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thấp nhất.
 
Hội nghị lần này tập trung vào một số nội dung gồm: Tổng quan công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ TT&TT; Những điểm mới của Nghị định 92 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư 02 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Hướng dẫn nhập, đăng tải, công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
 
“Đây là những chuyên đề thiết thực đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ TT&TT nói riêng và của toàn ngành TT&TT nói chung”, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhận xét, và đề nghị Hội nghị tập huấn không truyền đạt thông tin một chiều mà tăng cường trao đổi để làm rõ những quy định của pháp luật; sự phù hợp hay cản trở của từng quy định đối với đời sống xã hội; những khó khăn, bất cập, không cần thiết để cùng trao đổi tháo gỡ hoặc đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.
 
20182008-ta1.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Theo chương trình Hội nghị, trong buổi sáng, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT đã chia sẻ thông tin tổng quan về kiểm soát thủ tục hành chính, những điểm mới trong quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó đáng chú ý là nội dung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
 
Cụ thể, trong hoạt động công bố thủ tục hành chính, áp dụng chữ ký số đối với quyết định công bố; áp dụng gửi văn bản điện tử quyết định công bố thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, không yêu cầu địa phương gửi bản giấy; nâng cấp các tính năng trong quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
 
Với hoạt động công khai thủ tục hành chính, cho phép tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia để công khai trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương (là một trong ba hình thức công khai bắt buộc).
 
Ngoài ra, cần tăng cường vận hành hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; Thực hiện chế độ báo cáo điện tử trên hệ thống thông tin quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính (không yêu cầu báo cáo giấy).
 
Tiếp đến, ông Vũ Ngọc Dũng, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối khoa giáo, văn xã – Văn phòng Chính phủ đã phân tích cụ thể các phương pháp kiểm soát quy định thủ tục hành chính.
 
Chiều cùng ngày, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ giới thiệu về cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với một số điểm mới; sau đó, các đại biểu dự hội nghị cùng thực hành công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính./.