Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 4-10/8/2018

Bộ TT&TT học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, thử nghiệm chuyển thuê bao 11 số về 10 số, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản…là những vấn đề báo chí đưa tin về ngành từ ngày 4-10/8/2018.

20180810-Nam-2.jpg  
 
Một điểm dịch vụ của VNPT
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ    
 

XUẤT BẢN
  

TỔNG HỢP
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.