Trường Cao đẳng Công nghiệp In sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 1-8, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghiệp In đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm tham dự và chủ trì Hội nghị.

20180108-ta1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018, Trường Cao đằng Công nghiệp In đã hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ đề ra với kết quả khả quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Giám hiệu có định hướng rõ ràng, bám sát thực tế của đơn vị. Nhà trường đã từng bước xây dựng, củng cố vai trò, niềm tin, quy tụ, tập hợp lực lượng, cán bộ viên chức, người lao động chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm cao với công việc.

Hiện nay, tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp In gồm: Ban giám hiệu; 3 phòng chức năng; 4 khoa đào tạo và các Trung tâm, xưởng sản xuất thực nghiệm; trong đó công chức là 3 người, viên chức là 27 người và hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ là 28 người. Trường đã hoàn thành, trình Bộ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018 theo kế hoạch đã được Bộ TT&TT phê duyệt.
 
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong 6 tháng đầu năm 2018, nhà trường đã tổ chức tốt nghiệp, bế giảng cho 58 học sinh, sinh viên học tại trường và 490 học viên tại các đơn vị. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học được trường chú trọng và đẩy mạnh, trong đó đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên.
 
Trong 6 tháng đầu năm, nhà trường cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo, thu hút sinh viên như: xây dựng kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2018 để có phương án và lộ trình thực hiện công tác tuyển sinh hiệu quả; triển khai công tác chiêu sinh và chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng và các hệ khác theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ đầu năm 2018; thông báo tuyển sinh đào tạo các hệ năm 2018; tổ chức tư vấn tuyển sinh đến các vùng sâu, vùng xa, các địa bàn, các xã khó khăn; thực hiện thông báo tuyển sinh đến các doanh nghiệp sản xuất in trong cả nước về các loại hình đào tạo hiện nay tại trường theo quy định mới của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
 
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường được đẩy mạnh thông qua việc đưa tin kịp thời và đảm bảo website Nhà trường và hệ thống mạng Internet được hoạt động thông suốt; xử lý kịp thời các sự cố liên quan đến thông tin cũng như sửa chữa máy móc phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo của Nhà trường; thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác các công văn của Bộ TT&TT và các đơn vị trong Bộ về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 
Các công tác khác như công tác Đảng, Đoàn, Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên ...  được trường duy trì, tổ chức thường xuyên, liên tục, đúng tiến độ với nhiều hoạt động sôi nổi.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, Trường Cao đằng Công nghiệp In dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ sau: tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cập nhật và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ, Ban, Ngành và phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; kiện toàn tổ chức, hoạt động có hiệu quả, triển khai công tác quy hoạch cán bộ để ổn định Nhà trường; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, làm mới các quy chế, quy trình, quản lý còn thiếu và chưa hợp lý thay thế các quy chế quản lý cũ không còn phù hợp; tiếp tục triển khai xây dựng, cập nhât, bổ sung sửa đổi chương trình đào tạo cho các cấp học và ngành học phù hợp, đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, phấn đấu số sinh viên đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2018; rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2018-2018; xác định vị trí việc làm, rà soát đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên phù hợp với thực tế Nhà trường và cuối cùng là triển khai danh mục mua sắm, sửa chữa lớn của năm 2018.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Trường Cao đẳng Công nghiệp In, đồng thời chỉ đạo Trường cần đoàn kết, thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo trong năm 2018, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được giao.
 
Thứ trưởng Phan Tâm cũng đề nghị: Trong thời gian tới ban giám hiệu cùng cán bộ, công nhân viên chức và giáo viên của Trường nên tiến hành tổ chức rà soát lại, tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo trong năm học tới một cách tốt nhất theo kế hoạch đã đề ra.
 
Thứ trưởng khẳng định: Bộ TT&TT và các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tiếp hỗ trợ và đồng hành cùng Nhà trường để chung tay xử lý các vấn đề còn tồn tại trong thời gian tới.