Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

 Ngày 17/7/2018, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký văn bản số 2304/BTTTT-CVT gửi Tổng Cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Toàn bộ văn bản số 2304/BTTTT-CVT được tải về theo file đính kèm.