Hội nghị Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng ngành TT&TT khu vực miền Bắc năm 2018

Sáng ngày 19/7/2018, tại tỉnh Sơn La, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng ngành TT&TT khu vực miền Bắc năm 2018. Thứ trưởng Phan Tâm đã đến dự và phát biểu khai mạc. Tham dự còn có đại diện các Sở TT&TT khu vực miền Bắc và các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm nhận định, trong những năm qua, triển khai thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các luật chuyên ngành như Luật Viễn thông, Luật Tần số Vô tuyến điện và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, công tác Tiêu chuẩn, Đo lường và Quản lý chất lượng chuyên ngành TT&TT đã được đẩy mạnh và ngày càng đi vào nề nếp.

anhtamphatbieuTCDLCL19-7-2018.jpg

Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác tiêu chuẩn hóa của Bộ TT&TT đã được triển khai tích cực, xây dựng bổ xung mới các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Đến nay, Bộ đã xây dựng và ban hành 118 QCVN, đề nghị Bộ KHCN công bố 130 TCVN bao trùm các lĩnh vực như : bưu chính, xuất bản, viễn thông, Internet, CNTT, phát thanh và truyền hình.

Đối với công tác quản lý chất lượng, Bộ TT&TT cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành; quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông…
 
Riêng trong lĩnh vực quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ TT&TT đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ viễn thông nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến xã hội như : Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định, dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000, dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất…
 
Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý, thực tế triển khai thời gian vừa qua cho thấy các doanh nghiệp vẫn còn lúng túng khi áp dụng quy chuẩn, đặc biệt trong đo kiểm các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ và công bố vùng phục vụ. Các Sở TT&TT cũng cần nắm vững để tăng cường vai trò, trách nhiệm trong phối hợp trong quản lý chất lượng dịch vụ tại địa phương.
 
toancanhhoinghi-TCDCCL19-7-2018.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Trong lĩnh vực quản lý an toàn bức xạ trường điện từ của các trạm BTS và quản lý chất lượng hạ tầng viễn thông thụ động, báo cáo của các Sở TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông cho thấy, còn có những lo lắng của người dân về ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm BTS đến sức khỏe, thậm chí đề nghị ngăn chặn xây dựng các trạm BTS. Thực tế này đòi hỏi các Sở TT&TT và doanh nghiệp viễn thông phải tăng cường quản lý và thực thi nghiêm chỉnh các quy định về quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương, quản lý xây dựng, kiểm định các trạm BTS; phối hợp về tuyên truyền, phổ biến về vấn đề ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm BTS tới sức khỏe con người, cũng như xử lý tốt các khiếu nại, kiến nghị của người dân về xây dựng các trạm BTS… nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm sinh sống, làm việc, vừa đảm bảo tiếp tục phát triển hạ tầng viễn thông bền vững.
 
Thứ trưởng chỉ đạo Hội nghị hôm nay cần tập trung phổ biến, quán triệt các quy định chung về công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ, hạ tầng viễn thông thụ động; Hướng dẫn áp dụng và thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ viễn thông mới ban hành; Làm rõ và tăng cường vai trò của các Sở TT&TT đối với công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, quản lý hạ tầng viễn thông thụ động, xây dựng trạm BTS tại địa phương.
 
Thứ trưởng Phan Tâm tin tưởng rằng việc tổ chức Hội nghị về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng giữa các đơn vị của Bộ TT&TT với các Sở TT&TT, doanh nghiệp viễn thông là cơ hội tốt để tuyên truyền, quán triệt về vai trò quản lý của các Sở TT&TT, thúc đẩy việc phối hợp quản lý chất lượng đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, các doanh nghiệp viễn thông tăng cường tính chủ động, nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và hạ tầng viễn thông. Đây cũng là dịp để các đơn vị quản lý của Bộ TT&TT lắng nghe các phản ánh thực tế công tác quản lý chất lượng của doanh nghiệp và ở địa phương để hoàn thiện các chính sách quản lý, Thứ trưởng nhấn mạnh.