Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài truyền thanh cơ sở

Ngày 10/7, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đã tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước công tác truyền thanh - truyền hình (TT-TH) cấp huyện năm 2018. Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ; lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, Trung tâm Tần số khu vực 8; lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Đài TT-TH các huyện, thành, thị; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở.

20180712-m01.jpg
 
Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ phát biểu tại hội nghị
 
6 tháng đầu năm 2018, dưới sự định hướng chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ, UBND cấp huyện, các Đài TT-TH cấp huyện đã tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân. Trong đó đã sản xuất gần 1.200 chương trình phát thanh gốc, thời lượng từ 20 - 30 phút/chương trình với tổng số gần 6.000 tin, bài; trên 1.200 tin, phóng sự truyền hình gửi phát sóng trong các Bản tin thời sự, Trang địa phương, Chuyên đề, Chuyên mục của Đài PT-TH tỉnh. Tổng số giờ tiếp sóng phát thanh và truyền hình của mỗi Đài TT-TH cấp huyện đạt từ 290 - 850 giờ. Tỷ lệ phủ sóng PT-TH trung bình đạt 91%.
 
Đến nay, cơ bản hệ thống truyền thanh cơ sở trong tỉnh đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật. Toàn tỉnh hiện có 277/277 xã, phường, thị trấn có Đài truyền thanh; trong đó có 189 đài sử dụng thiết bị truyền thanh vô tuyến, 2.584/2.887 khu dân cư có loa truyền thanh hoạt động. Các Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp âm, tiếp sóng 4 cấp theo khung giờ hướng dẫn; tiếp sóng, phát sóng các chương trình tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất. Bên cạnh đó, một số đài còn tự sản xuất chương trình phát thanh cấp xã với thời lượng từ 15 - 30 phút (mỗi tuần từ 1 - 3 chương trình).
 
20180712-m02.jpg
 
Quang cảnh hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nội dung của Dự án 04 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (hỗ trợ trang thiết bị thông tin cổ động tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 
Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa - Thông tin, Đài TT-TH các huyện, thành, thị đã tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào các nội dung: Cần nghiên cứu, tham mưu với cấp có thẩm quyền có cơ chế chính sách phù hợp để động viên cán bộ truyền thanh cơ sở; tiếp tục phân bổ nguồn lực đầu tư hỗ trợ nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Đài TT-TH cấp huyện và truyền thanh cơ sở; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử cấp huyện; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ truyền thanh cơ sở, nhất là cán bộ ở vùng sâu, vùng xa...
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin cơ sở nói chung, hoạt động TT-TH cấp huyện và cơ sở trên địa bàn tỉnh nói riêng.
 
Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, Đài TT-TH cấp huyện và truyền thanh cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, không để xảy ra các vụ việc tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nâng cao chất lượng các chương trình sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp âm, tiếp sóng của Đài cơ sở. Tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động TT-TH cấp huyện và truyền thanh cơ sở; chấp hành việc thông tin báo cáo định kỳ, quy chế, quy trình khai thác và sử dụng thông tin của Đài Truyền thanh cơ sở.
 
Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Đài TT-TH cấp huyện triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ truyền thanh cấp huyện và cơ sở; tăng cường kiểm tra hoạt động của các Đài TT-TH cấp huyện và cơ sở đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật./.