Tập huấn triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/6, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk và VNPT Đắk Lắk tổ chức Lớp tập huấn Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk (VNPT-IGate) cho hơn 60 học viên là cán bộ một cửa của UBND thành phố, UBND các xã, phường và cán bộ phụ trách dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham gia Lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kỹ năng, kiến thức sử dụng Hệ thống VNPT-IGate trong giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó bao gồm các quy trình về tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ, giao nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ; tìm hiểu, thực hiện thao tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính công mức độ 3 và 4… qua đó đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 và tăng cường việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm bưu điện văn hóa xã, phường.
 
Ứng dụng Hệ thống VNPT-IGate trong việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm minh bạch hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt công việc hành chính của mọi cá nhân, tổ chức và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.