Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 12-18/5/2018

Chính phủ yêu cầu phải có khung pháp lý đối với thẻ viễn thông của nhà mạng, Nâng cao vai trò thông tin đối ngoại, quảng bá Việt Nam ra thế giới, Công đoàn TT&TT Việt Nam khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến ngành TT&TT năm 2018…là những thông tin nổi bật về Ngành được các báo đăng tải trong các ngày từ 12-18/5/2018.

20180518-Nam-6.jpg  
 
Một số tỉnh đã đề nghị xóa vùng lõm sóng bằng truyền hình vệ tinh.
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
  

BÁO CHÍ    
 

BƯU CHÍNH
 

TỔNG HỢP
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.