Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 18/2018 (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018)

+ Chính quyền thành phố Dubai đã công bố thông tin về website hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn thông tin. Nền tảng trực tuyến này được thiết lập để nhận báo cáo từ các cá nhân, doanh nghiệp và cả các tổ chức thuộc chính quyền.

+ Chính quyền thành phố Luân Đôn đã phát động một chiến dịch có tên là Cyber Griffin với mục tiêu chia sẻ thông tin, tin tức và các khuyến nghị về việc tăng cường khả năng bảo đảm an toàn thông tin cho các doanh nghiệp tại Thành phố.

+ Một nhóm các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra 08 lỗ hổng mới cùng lớp với lỗ hổng “Spectre” trong CPU của Intel, được gọi là SpectreNG. Lỗi CPU mới được phát hiện này bắt nguồn từ vấn đề trong thiết kế tương tự lỗi Spectre ban đầu và có cùng kịch bản tấn công, đã được Cục An toàn thông tin cảnh báo trong Công văn số 03/CATTT-TTTV ngày  04/01/2018.
 
Chi tiết tình hình an toàn thông tin trong tuần xem trong tệp đính kèm.