Trung tâm Thông tin thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 tại 10 vị trí sau:

Vị trí 1: Viên chức Quản trị nội dung Cổng thông tin điện tử, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học), số lượng: 01 người
Vị trí 2: Viên chức Quản trị hệ thống mạng, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 3: Viên chức Quản trị hệ thống máy chủ, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 4: Viên chức Quản trị khai thác ứng dụng, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 5: Viên chức An toàn an ninh thông tin, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 6: Viên chức Ứng dụng công nghệ thông tin, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 7: Phóng viên, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 02 người
Vị trí 8: Biên tập viên, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 02 người
Vị trí 09: Viên chức Kế toán tổng hợp, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 10: Viên chức Kế hoạch – Đầu tư, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
 
- Thời gian dự kiến thi tuyển: Trong tháng 6/2018
- Địa điểm thi tuyển: trụ sở Trung tâm Thông tin, tầng 3, tòa nhà B, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/4/2018 đến hết ngày 16/5/2018           
   Sáng: 9h00 – 11h30; Chiều: 13h30 – 16h30 các ngày làm việc trong tuần (Thứ bảy, Chủ nhật nghỉ)
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ số 18, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Thông báo chi tiết và Mẫu đơn đăng ký dự tuyển xem trong tệp đính kèm.