Bộ TT&TT tập huấn triển khai thu thập số liệu ICT Index năm 2018

Sáng ngày 13/4/2018, tại Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thu thập số liệu xây dựng Chỉ số ICT Index và Chỉ số công nghiệp CNTT năm 2018 đối với các Bộ, Ngành và địa phương khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

20180413huy1.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Hoạt động tập huấn tại khu vực phía Bắc nằm trong Kế hoạch tập huấn tại cả 3 miền cho tất cả đối tượng điều tra nhằm triển khai kế hoạch xây dựng Báo cáo Vietnam ICT Index 2018.
 
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong những năm qua, việc thường xuyên đánh giá, xếp hạng về hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT của các Bộ, ngành, địa phương đã góp phần tăng cường vai trò của CNTT trong các hoạt động của các CQNN, nâng hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính. Ngoài ra công tác thu thập số liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác của Vietnam ICT Index cũng giúp Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương nắm được tình hình phát triển và ứng dụng CNTT kịp thời để có kế hoạch phù hợp.
 
Báo cáo Vietnam ICT Index ngày càng nhận được sự quan tâm của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Năm 2017, đã có 25 Bộ, ngành, 63 địa phương, 32 ngân hàng thương mại và 30 tổng công ty tham gia đánh giá xếp hạng về chỉ số ICT Index 2017 trong đó có 50/63 địa phương có báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh CNTT và tham gia xếp hạng về chỉ số công nghiệp CNTT.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng bày tỏ vui mừng vì nhiều Bộ, ngành, địa phương dựa trên phương pháp của chỉ số ICT Index đã tự xây dựng chỉ số ICT Index đánh giá thường xuyên cho cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động ứng dụng CNTT đồng bộ trong nhiều hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, nhờ xếp hạng về chỉ số công nghiệp CNTT từ năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nắm bắt được hiện trạng hoạt động CNTT tại các địa phương đồng thời tìm ra và xếp hạng các địa phương mạnh về công nghiệp CNTT. Ngoài ra, các số liệu do các Bộ, ngành, địa phương cung cấp cũng là những nguồn số liệu đầu vào quan trọng phục vụ biên soạn Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam - ấn phẩm thống kê chính thức của Bộ về số liệu ngành CNTT-TT.
 
Tuy nhiên, Thứ trưởng đánh giá CNTT là lĩnh vực rộng đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị trong khi đội ngũ chuyên trách CNTT các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước còn mỏng và năng lực thống kê còn hạn chế nên công tác thu thập số liệu trong lĩnh vực này còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc tổ chức tập huấn công tác thu thập số liệu cho các các bộ chuyên trách CNTT thường niên đóng vai trò cần thiết, nâng cao chất lượng dữ liệu xây dựng chỉ số ICT Index 2018 và Sách Trắng 2018, qua đó đẩy mạnh vai trò chỉ đạo của lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo đôn đốc các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thu thập số liệu.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng mong rằng Hội nghị tập huấn này là cơ hội để Bộ TT&TT lắng nghe, chia sẻ và giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thu thập số liệu về CNTT tại các đơn vị, nhằm tăng cường công tác thống kê trong lĩnh vực CNTT từ đó nâng cao chất lượng số liệu phục vụ xây dựng các chính sách, giải pháp thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT nói chung.