Nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 10/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị kí kết Kế hoạch phối hợp "Nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020”.

20180412-m1.jpg
 
Hình ảnh tại buổi kí kết chiều ngày 10/4/2018
 
Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2018 – 2020  là hoạt động được thực hiện nhằm tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình phối hợp số 757/Ctr-STTTT-BCHBP ngày 16/6/2011 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020.
 
Các nội dung được kí kết trong Kế hoạch sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức của nhân dân ở khu vực biên giới, biển, đảo về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để nhân dân hiểu rõ vai trò và trách nhiệm đối với an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn vùng biên giới, đề cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với nước láng giềng và nhân dân hai bên biên giới. Đồng thời thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị Biên phòng với nhân dân tại địa bàn, tuyên truyền sâu rộng thế mạnh về kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch ở khu vực biên giới, biển, đảo…góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa nhân dân địa phương có chung đường biên giới; Thông qua các nội dung cụ thể như đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên tuyền, thông tin đối ngoại trên các tuyến biên giới, biển, đảo; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản sách, xây dựng tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin cấp phát cho các xã, phường biên giới, hải đảo, các đồn Biên phòng; tăng cường công tác thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu; xây dựng các trạm truyền thanh công cộng, các chương trình tuyên truyền đối ngoại để tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông ở khu vực biên giới...
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nội dung Kế hoạch phối hợp phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ đội Biên phòng tỉnh, đây là một chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, để các nhiệm vụ được triển khai có hiệu quả và chất lượng, Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ đội Biên phòng tỉnh cần xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm và cho cả giai đoạn 2018-2020.
 
Kết thúc Hội nghị, hai bên đã thực hiện kí kết Kế hoạch phối hợp và thống nhất Quy chế làm việc giữa hai đơn vị./.