Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Sáng ngày 11/4, tại Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TW, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng TW; Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2017 và ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã tham dự và đồng chủ trì Hội nghị.

20180411-m01.JPG
 
Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TW, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng TW, phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đại diện lãnh đạo làm công tác thi đua, khen thưởng các Bộ, ngành kinh tế đã tham dự Hội nghị, gồm các Bộ: TT&TT, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm – đại diện Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế (Khối thi đua) năm 2017, cho rằng: Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), là năm thứ hai triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn đã được Quốc hội thông qua. Kinh tế nước ta phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển biến tích cực với đà tăng trưởng khả quan từ kinh tế Mỹ và các nước phát triển. Hoạt động thương mại và đầu tư toàn cầu phục hồi trở lại là những yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước.
 
“Bên cạnh việc biết tận dụng những thuận lợi nêu trên thì các bộ, ngành kinh tế chúng ta cũng đã phải nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn nội tại thách thức của thiên tai – biến đổi khí hậu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2017”, Thứ trưởng Phan Tâm nói.
 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Nghị quyết 01/NQ-CP), Khối thi đua đã ban hành chương trình hành động và triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quản lý của từng bộ, ngành. Các đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của đơn vị mình thực hiện tốt các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
 
Kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, với sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của các bộ, ngành Khối kinh tế và sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu thi đua sôi nổi của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của cả nước – Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định.
 
20180411-m02.JPG
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Báo cáo tại Hội nghị nhấn mạnh, ngay từ đầu năm 2017, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động tham mưu cho Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, ngành ban hành Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2017; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện Quy chế hoạt động; ký kết giao ước thi đua thực hiện Kế hoạch 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017…
 
Nội dung các phong trào thi đua trong Khối được cụ thể, lồng ghép, gắn kết với phong trào thi đua riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Chẳng hạn như đối với Bộ TT&TT, nội dung các phong trào thi đua của toàn Ngành luôn bám sát, phát huy truyền thống “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình” đã được các thế hệ xây dựng và vun đắp hơn 70 năm qua và gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Các đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Bộ TT&TT đã phối hợp với Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức hội nghị lao động giỏi, lao động sáng tạo, đã tôn vinh 143 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong tháng 5 năm 2017; lựa chọn 48 tập thể và 53 cá nhân điển hình tiên tiến để tuyên truyền trên báo, tạp chí, Cổng TTĐT của Bộ và tổ chức tuyên dương, báo công các điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm ngày Ngày thuyền thống ngành TT&TT (28/8).
 
Công tác khen thưởng thường xuyên đã được các đơn vị trong Khối thi đua triển khai kịp thời, đúng quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn. Công tác thẩm định hồ sơ công khai, minh bạch; phát hiện và khen thưởng kịp thời đối với tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác; Thực hiện tốt công tác khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có công lao đóng góp vào sự phát triển của các bộ, ngành.
 
Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đã ghi nhận và biểu dương các kết quả hoạt động trong công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế trong năm 2017. Trong đó, có 03 kết quả nổi bật là: Phong trào thi đua có nhiều khởi sắc, đổi mới và bám sát nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành; Công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng có sự đổi mới, có kế hoạch; Khen thưởng theo thẩm quyền kịp thời, khen thưởng cấp nhà nước chặt chẽ hơn, quy trình bảo đảm hơn, hướng tới người lao động trực tiếp hơn và khen thưởng cho doanh nghiệp tương đối chặt chẽ hơn.
 
Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, bà Trần Thị Hà chỉ đạo: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị về thi đua yêu nước, các đường lối chính sách thi đua khen thưởng, đặt biệt là Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi năm 2013, hoàn thiện pháp luật của từng Bộ để từng người lao động của từng Bộ, ngành hiểu được pháp luật thi đua khen thưởng; tuyên truyền các mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình người tốt, việc tốt.
 
Thứ hai, Khối cần có kế hoạch cụ thể triển khai phong trào thi đua: Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Từng bộ, ngành trong Khối phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
 
Thứ ba, trong công tác khen thưởng: Đối với khen thưởng theo thẩm quyền, các đơn vị chuyên trách thi đua rà soát danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, chú ý sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả và lan tỏa trong Ngành, lĩnh vực của Bộ, ngành; Bằng khen của Bộ trưởng cần đảm bảo khen chính xác, đúng người, đúng việc, minh bạch, công khai, người được khen thưởng có tính giáo dục, nêu gương và quan tâm khen nhiều hơn cho công nhân, và người lao động trực tiếp. “Vấn đề không phải khen nhiều hay ít mà khen trúng và khen đúng, khen công khai, minh bạch” bà Trần Thị Hà lưu ý. “Khen thưởng phải thông qua các phong trào thi đua, cần tăng khen đột xuất, chuyên đề, đặc biệt là khen cho doanh nghiệp phải đảm bảo tính ổn định và phát triển của doanh nghiệp và phải thẩm định có trách nhiệm”.
 
Cuối cùng là củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp Bộ, phân công trách nhiệm, xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành.
 
Hội nghị cũng tiến hành bình xét Cờ thi đua Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bầu Bộ Tài nguyên và Môi trường là Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế năm 2018 và Bộ Công thương là Khối phó./.